Kontakt - Olympic Clean

Kontakt

Olympic-Clean Sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk

+48 575004378

olympic@o-clean.pl

Sąd Rejonowy w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000678435
Nip 5833247135 Regon 367305181
Kapitał zakładowy 5.000 zł